Vinamilk
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020: 'Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh'

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020: 'Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh'

(SHTT) - Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020 sẽ đặt đổi mới sáng tạo và các quyền SHTT hỗ trợ đổi mới sáng tạo là trung tâm của những nỗ lực tạo ra một tương lai xanh để đưa ra những cách thức mới, hiệu quả hơn nhằm định hình một tương lai ít carbon hơn.