Vinamilk
Doanh nghiệp cần làm gì trong thời kỳ kinh tế suy thoái?

Doanh nghiệp cần làm gì trong thời kỳ kinh tế suy thoái?

(SHTT) - Đại dịch hoành hành khiến nền kinh tế bị suy thoái. Chính vì vậy các doanh nghiệp cần có những giải pháp để ứng phó, đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.