Vinamilk
Gia nhập Thỏa ước Lahay: Bước tiến mới của Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Gia nhập Thỏa ước Lahay: Bước tiến mới của Sở hữu trí tuệ Việt Nam

(SHTT) - Tại Kỳ họp lần thứ 59 của Đại hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam nộp văn kiện gia nhập Thỏa ước Lahay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp. Đây được coi là bước phát triển mới cho sở hữu trí tuệ nước ta.