Vinamilk
Danh sách 13 thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Dream Life Việt Nam bị thu hồi

Danh sách 13 thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Dream Life Việt Nam bị thu hồi

(SHTT) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định về việc thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố và giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty CP Quốc tế Dream Life Việt Nam.