Vinamilk
Tại sao các công ty khởi nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến sở hữu trí tuệ?

Tại sao các công ty khởi nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến sở hữu trí tuệ?

(SHTT) - Sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng giúp các công ty khởi nghiệp nâng cao sức cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn cũng như tránh được những vấn đề liên quan đến pháp lý trong tương lai.