Giấc mơ sữa Việt Nam
Công chứng giấy tờ: Từ hiểu sai đến lạm dụng quy định

Công chứng giấy tờ: Từ hiểu sai đến lạm dụng quy định

(SHTT) - Thực tế hiện nay nhiều cơ quan, tổ chức chưa hiểu rõ khái niệm về bản sao và bản sao công chứng, từ đó dẫn đến việc lạm dụng yêu cầu cung cấp những giấy tờ đã công chứng.

Sea Bank