Vinamilk
Điều gì làm nên chiến thắng của Liên Xô trước các 'giặc dịch' nguy hiểm?

Điều gì làm nên chiến thắng của Liên Xô trước các 'giặc dịch' nguy hiểm?

(SHTT) - Bài học rút ra từ công tác chống dịch và dập dịch của Liên Xô qua nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm cho thấy, điểm mấu chốt để có thể chiến thắng "giặc dịch" chính là sự tổng lực và không làm nửa vời.