Vinamilk
Top 5 thành tựu khoa học công nghệ trong quân sự ấn tượng nhất năm 2019

Top 5 thành tựu khoa học công nghệ trong quân sự ấn tượng nhất năm 2019

(SHTT) - Dưới đây là top 5 thành tựu khoa học công nghệ trong quân sự ấn tượng nhất năm 2019 do Trưởng nhóm các nhà khoa học của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Phát triển khả năng chiến đấu của Bộ tư lệnh quân đội Mỹ, Tiến sĩ Alexander Kott chọn ra.