Vinamilk
PGS-TS. Mai Hà: Làm gì để kêu gọi nhân tài trở về nước?

PGS-TS. Mai Hà: Làm gì để kêu gọi nhân tài trở về nước?

(SHTT) - Việc làm gì để kêu gọi các nhân tài trở về nước sau khi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài luôn là một điều trăn trở. Các chuyên gia nhận định nhà nước cần thay đổi cách thức quản lý nhân lực trình độ cao thì mới thu hút được nhân tài.