Vinamilk
Nhận định nguồn lây Covid-19 trong Bệnh viện Bạch Mai: Có thể từ người nhà bệnh nhân?

Nhận định nguồn lây Covid-19 trong Bệnh viện Bạch Mai: Có thể từ người nhà bệnh nhân?

(SHTT) - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Dương Đức Hùng nhận định, việc lây nhiễm tại bệnh viện này không phải là lây nhiễm chéo từ nhân viên y tế sang bệnh nhân mà có thể có nhiều nguồn lây khác nhau.