Vinamilk
Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho tài sản trí tuệ?

Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho tài sản trí tuệ?

(SHTT) – Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là việc nhà nước và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ sử dụng các phương thức pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ của mình, chống lại mọi sự xâm phạm để giữ nguyên vẹn quyền sở hữu các đối tượng này.