Vinamilk
Cục trưởng Đinh Hữu Phí: Cần đẩy mạnh nhận thức sở hữu trí tuệ trong trường đại học

Cục trưởng Đinh Hữu Phí: Cần đẩy mạnh nhận thức sở hữu trí tuệ trong trường đại học

(SHTT) - Quyền sở hữu trí tuệ ngày càng giữ vai trò quan trọng vì vậy cần tạo cơ sở thuận lợi cho công tác đào tạo và tuyên truyền về sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với lực lượng lao động trẻ là sinh viên trong các trường.