Vinamilk
Việt Nam thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0h00 ngày 1/4/2020

Việt Nam thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0h00 ngày 1/4/2020

(SHTT) - Theo chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 được Thủ tướng chính phủ ban hành sáng ngày 31/3, bắt đầu từ 0h00 ngày 1/4/2020, Việt Nam sẽ thực hiện cách ly toàn xã hội trong 15 ngày.