Vinamilk
Gặp nhau cuối năm 2020 bị vi phạm bản quyền hàng loạt

Gặp nhau cuối năm 2020 bị vi phạm bản quyền hàng loạt

(SHTT) - Ngay sau khi Gặp nhau cuối năm 2020 được lên sóng, trên Facebook và Youtube đã xuất hiện hàng loạt kênh và tài khoản đã livestream trực tiếp chương trình. Vấn đề vi phạm bản quyền này ngày càng nghiêm trọng.

Thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh cho sự phát triển kinh tế tư nhân

Thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh cho sự phát triển kinh tế tư nhân

(SHTT) - Doanh nghiệp tư nhân là khu vực kinh tế đóng góp quan trọng nhất vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Từ chỗ nền kinh tế chủ yếu là doanh nghiệp Nhà nước, đến nay, doanh nghiệp tư nhân đã đóng góp khoảng 42% vào GDP và tạo ra ngày càng nhiều việc làm.