Vinamilk
VP Bank và những bê bối khiến khách hàng mất niềm tin

VP Bank và những bê bối khiến khách hàng mất niềm tin

(SHTT) - Thời gian vừa qua, VP Bank đã liên tục gặp những bê bối liên quan đến việc thu hồi nợ khách hàng như 'xã hội đen'. Nhiều khách hàng của VP Bank còn bị kẻ gian lừa đảo qua giao dịch online. Vậy trách nhiệm của VP Bank ở đâu?

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE