Sea Bank
Sơ kết 7 năm áp dụng ISO để chuẩn hóa phương thức thực thi công vụ

Sơ kết 7 năm áp dụng ISO để chuẩn hóa phương thức thực thi công vụ

(SHTT) - Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, áp dụng ISO nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng Chính phủ “kiến tạo, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, tận tâm, tận lực, phục vụ nhân dân”.

Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE