Vinamilk
Các sự kiện kinh tế nổi bật năm 2019 do Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo bình chọn

Các sự kiện kinh tế nổi bật năm 2019 do Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo bình chọn

(SHTT) - Năm 2019 - năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đã khép lại. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm 2019 là cơ sở và động lực cho việc hoàn thành mục tiêu năm 2020.

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE