Vinamilk
Cấp Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm na dai huyện Lục Nam

Cấp Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm na dai huyện Lục Nam

(SHTT) - Cục Sở hữu trí tuệ mới đây đã ban hành Quyết định số 2806/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00083 cho sản phẩm na dai “Lục Nam”. Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.

Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE