Vinamilk
Năm Tý nói về vai trò của chuột đối với khoa học

Năm Tý nói về vai trò của chuột đối với khoa học

(SHTT) - Do đặc tính dễ nuôi, tuổi thọ ngắn hạn và đặc biệt là có bộ gene gần với hệ gene của người nên từ lâu chuột đã trở thành loài vật quan trọng trong các thí nghiệm của nền khoa học thế giới.

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE