Vinamilk
Khởi nghiệp với lan rừng

Khởi nghiệp với lan rừng

(SHTT) - Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện đang có khoảng 20 vườn hoa lan rừng xuất xứ Tây Nguyên đã vào kinh doanh. Trong đó, Trang Nguyễn là một trong những vườn lan rừng đi đầu trong công tác áp dụng khoa học công nghệ để bảo tồn và nhân giống thành công những dòng lan rừng quý hiếm.

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE