Vinamilk
Vai trò của việc đào tạo sở hữu trí tuệ trong các trường đại học tại Việt Nam

Vai trò của việc đào tạo sở hữu trí tuệ trong các trường đại học tại Việt Nam

(SHTT) - Tại hội thảo "Sở hữu trí tuệ - Công cụ đắc lực thúc đẩy đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp", ThS. Hoàng Lan Phương, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đã có bài tham luận về vấn đề đào tạo sở hữu trí tuệ trong các trường đại học tại Việt Nam.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE