Sea Bank
WTO yêu cầu thảo luận về quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc-xin COVID-19

WTO yêu cầu thảo luận về quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc-xin COVID-19

(SHTT) - Tổng giám đốc WTO đã kêu gọi các nước thành viên đàm phán về văn kiện tạm thời nới lỏng các quy tắc bảo vệ công nghệ vắc-xin COVID-19. Việc này được xem như một cách giúp người dân tăng cường tiếp cận liều lượng vắc-xin.

Himlam
PVCOMBANK
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE