Giấc mơ sữa Việt Nam
Nam Định: Triển khai OCOP vẫn còn nhiều khó khăn

Nam Định: Triển khai OCOP vẫn còn nhiều khó khăn

(SHTT) - Thực hiện đề án “Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” (OCOP), tỉnh Nam Định đã tập trung thực hiện những nội dung cơ bản theo đúng lộ trình đề ra. Tuy nhiên, việc triển khai đang gặp không ít khó khăn và cần sự hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương và người dân…

Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE