Vinamilk
Dâu tây Đà Lạt và hồng Đà Lạt được cấp nhãn hiệu chứng nhận

Dâu tây Đà Lạt và hồng Đà Lạt được cấp nhãn hiệu chứng nhận

(SHTT) - Vào ngày 3/7, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã công bố nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt” và “Hồng Đà Lạt”. Nhãn hiệu này được trao quyền sử dụng cho 26 tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE