Vinamilk
Cấp chỉ dẫn địa lý cho yến sào Cù Lao Chàm - Hội An

Cấp chỉ dẫn địa lý cho yến sào Cù Lao Chàm - Hội An

(SHTT) - Ngày 23/11/2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm yến sào "Cù Lao Chàm - Hội An". Ủy ban nhân dân thành phố Hội An là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.

Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE