Vinamilk
iOS 14 sẽ khiến ngành quảng cáo trực tuyến lo sợ do đâu?

iOS 14 sẽ khiến ngành quảng cáo trực tuyến lo sợ do đâu?

(SHTT) - Hàng loạt nhà quảng cáo trực tuyến đang lên án tính năng mới trên iOS 14 khi buộc ứng dụng xin phép khách hàng trước khi thực hiện hành vi theo dõi lịch sử hoạt động trực tuyến của người dùng. Điều này có thể gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động và lợi nhuận của các nhà quảng cáo.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE