Vinamilk
Đâu là những yếu tố để tạo nên một thương hiệu phát triển bền vững

Đâu là những yếu tố để tạo nên một thương hiệu phát triển bền vững

(SHTT) - Startup hiện đang trở thành xu hướng mới trong giới trẻ tuy nhiên tỷ lệ đạt được thành công lại luôn ở mức thấp vì không thể tạo nên một thương hiệu có tính cạnh tranh. Vậy, làm thế nào để có thể xây dựng được một thương hiệu phát triển bền vững?

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE