Sea Bank
Tôm càng xanh Bến Tre được bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Tôm càng xanh Bến Tre được bảo hộ chỉ dẫn địa lý

(SHTT) - Ngày 14/4/2021, Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ ban hành Quyết định số 1047/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00103 cho sản phẩm tôm càng xanh “Bến Tre”. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.

Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE