Vinamilk
12 doanh nghiệp lãi nghìn tỷ trên sàn chứng khoán

12 doanh nghiệp lãi nghìn tỷ trên sàn chứng khoán

Danh sách này bao gồm những tập đoàn vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán đạt lãi trên 1.000 tỷ đồng. Trong đó, GAS là đơn vị lãi 'khủng' nhất với 4.554 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE