Vinamilk
Thương mại điện tử - môi trường ảo, trục lợi thật

Thương mại điện tử - môi trường ảo, trục lợi thật

(SHTT) - Lĩnh vực thương mại điện tử đang phát triển mạnh và khá phổ biến tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động này cũng kèm theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn về chất lượng thật giả, dữ liệu, công nghệ, thủ tục quy trình giao dịch của tổ chức, luật pháp, các tiêu chuẩn công nghệ...

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE