Vinamilk
Lối mở cho doanh nghiệp khởi nghiệp là bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Lối mở cho doanh nghiệp khởi nghiệp là bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam hiện đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn chưa xác định được được lối mở cho sự thành công bền vững chính là bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE