Vinamilk
Thủ tục phản đối cấp giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu

Thủ tục phản đối cấp giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu

Câu hỏi: Tôi phát hiện ra một công ty đăng ký nhãn hiệu có hình ảnh tương tự với nhãn hiệu mà tôi đã đăng ký. Vì vậy để bảo đảm quyền lợi cho sản phẩm của mình, tôi muốn phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của công ty trên. Vậy tôi xin hỏi tôi cần làm những thủ tục gì?

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE