Vinamilk
Khoa học nay đã có thể biến khí nhà kính thành nhiên liệu lỏng để sản xuất điện

Khoa học nay đã có thể biến khí nhà kính thành nhiên liệu lỏng để sản xuất điện

(SHTT) - Với nghiên cứu này, các nhà khoa học sẽ không chỉ giúp chúng ta có cơ hội thoát khỏi hiệu ứng nhà kính mà còn tạo ra một nguồn năng lượng xanh mới phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu thụ điện năng ngày càng tăng cao của con người hiện nay.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE