Vinamilk

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong xu hướng hội nhập gặp khó khăn gì?

(SHTT) - Mới đây, Sở Khoa học Công nghệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức hội nghị “Tổng quan về FTA thế hệ mới - Một số cam kết quan trọng trong hiệp định CPTPP về sở hữu trí tuệ”. Hội nghị có sự tham dự của các ngành chức năng trong tỉnh và các địa phương.

Tại hội nghị, Cục Sở hữu trí tuệ đã thông tin đến các đại biểu tham dự những quy định về sở hữu trí tuệ (SHTT) trong các FTA mà hiện nay Việt Nam tham gia gồm: các quy định chung, quy định về hình thức và đối tượng bảo hộ, quy định thực thi về quyền SHTT, một số quy định cụ thể tromg các FTA…Cục SHTT cũng đã cung cấp thông  tin chi tiết về một số cam kết về SHTT trong CPTPP và EVFTA. 

Theo Cục SHTT, trong xu hướng giao thoa thương mại và kinh tế tri thức, quyền SHTT như một loại tài sản gắn với hoạt động thương mại và kinh tế toàn cầu. Việc cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức sẽ giúp doanh nghiệp chủ động bảo vệ những tài sản vô hình, hữu hình và ý thức tuân thủ pháp luật về SHTT nhằm nâng cao sức cạnh tranh, chủ động hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

shtt

 Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong xu hướng hội nhập gặp khó khăn gì?

Từng chia sẻ với báo chí về vấn đề này, PGS.TS. Mai Hà - Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách KHCN cho biết: 

"Những cơ hội của Việt Nam khi hội nhập quốc tế, đó là: Khả năng tiếp cận với những tri thức khoa học và công nghệ tiền tiến, có cơ hội tăng tốc trong phát triển và rút ngắn con đường công nghiệp hóa; Khả năng tiếp cận với những thành tựu mới trong sản xuất và kinh doanh,thực hiện đổi mới quản lý sở hữu trí tuệ theo hướng hiện đại hóa của thời đại thông tin và truyền thông; Có khả năng tạo môi trường phát triển năng động và thích nghi, sẵn sàng với xu thế toàn cầu hóa với hợp tác đa phương và cạnh tranh để phát triển trên cơ sở tri thức khoa học và công nghệ; Cả xã hội đang chuyển theo hướng kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế".

Bên cạnh đó, GS-TS. Mai Hà cũng chỉ ra những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt khi hội nhập quốc tế, đó là: "Tại Việt Nam, trình độ dân trí còn thấp, hiện trạng sở hữu trí tuệ không kịp bắt nhịp với những đổi mới về kinh tế và hội nhập; Khả năng bị lệ thuộc về công nghệ do trình độ quản lý kinh tế và xã hội còn yếu kém; Mặt bằng giá trị kinh tế và giá trị tâm lý, đạo đức và thẩm mỹ xã hội đang xáo trộn theo hướng không chuẩn, thiếu định hướng tích cực".

Hạ Vân