Vinamilk

Yêu cầu của Luật Sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế

(SHTT) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế phát triển, tốc độ đổi mới khoa học và công nghệ ngày càng tăng thì tài sản trí tuệ đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống kinh tế và xã hội.

Ở tất cả các nước với nhiều trình độ phát triển khác nhau, tài sản trí tuệ đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống kinh tế và xã hội. Quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ sẽ tác động mạnh mẽ vào mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Việc hình thành nên những xã hội thông minh đang có chiều hướng lan rộng ngày càng mạnh mẽ và mang tính quốc tế, không loại trừ bất kỳ quốc gia nào. Lãnh đạo hầu hết các quốc gia đều quan tâm đến việc thu hút sử dụng người tài và tài sản trí tuệ để tạo thế cạnh tranh và phát triển để khẳng định chỗ đứng của các quốc gia trong một thị trường toàn cầu đa dạng và năng động. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Có thể thấy rằng, ttrong những mặt hạn chế việc quản lý tài sản trí tuệ Việt Nam, luôn có những điểm yếu rất cơ bản, mà nếu không khắc phục được, thì mục tiêu của mọi cuộc cải cách kinh tế đều coi như bị vứt bỏ, đó là những nhà lý các cấp, đặc biệt là quản trị quản trị doanh nghiệp thiếu tri thức và năng lực.

luat shtt

 Yêu cầu của Luật Sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Chia sẻ về vấn đề này, PGS-TS. Mai Hà - Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách KHCN cho biết: "Với những xu thế của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nhu cầu của xã hội đối với quản trị và bảo hộ tài sản trí tuệ ngày càng đa dạng và với nhiều mức độ phức tạp và chuyên sâu khác nhau. Vì vậy nhu cầu đối với bảo hộ tài sản trí tuệ hiện nay là đa dạng từ nhiều khía cạnh và cấp bách do hội nhập quốc tế, đồng thời vừa chuyên sâu vừa có tính tổng hợp cao. Bảo hộ tài sản trí tuệ cũng cần phải được đáp ứng hiệu quả nhất: nhanh, kịp thời và phù hợp với thông lệ quốc tế".

PGS-TS. Mai Hà cũng chỉ ra những yêu cầu cơ bản đối với Luật Sở hữu trí tuệ trong điều kiện hội nhập quốc tế. Đó là Luật Sở hữu trí tuệ cần đảm bảo tính hệ thống. Theo ông, Luật cần phải được hình thành trên nền của hệ thống pháp lý thống nhất trong nước và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời Luật Sở hữu trí tuệ cần đảm bảo mức độ thực thi cao, đảm bảo tuyệt đại đa số các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ phải được xử lý thỏa đáng và phù hợp thông lệ của Việt Nam và quốc tế.

mai ha 1

 PGS-TS. Mai Hà - Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách KHCN

Bên cạnh đó, Luật Sở hữu trí tuệ cần đảm bảo tính thân thiện và hiệu quả, cần phải được thể hiện rõ ràng, dễ hiểu và phải được phổ biến rộng rãi đến các doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Minh Thư