Vinamilk
Trải nghiệm “All – in – one” mô hình ApartHotel thúc đẩy du lịch cao cấp

Trải nghiệm “All – in – one” mô hình ApartHotel thúc đẩy du lịch cao cấp

(SHTT) - Du khách hiện nay có nhu cầu hưởng thụ trọn vẹn hệ sinh thái trong một điểm đến hấp dẫn hơn. Tích hợp trải nghiệm “All – in – one” mô hình ApartHotel là xu hướng mới đang được tập đoàn Crystal Bay và các đối tác đầu tư để góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cao cấp tại Việt Nam

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE