Vinamilk

Quyền đăng ký nhãn hiệu của người phân phối hàng hóa

Câu hỏi: Công ty chúng tôi có ký hợp đồng phân phối sản phẩm với một doanh nghiệp Nhật Bản. Sản phẩm của công ty phân phối đã được doanh nghiệp Nhật Bản đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Nhật Bản. Vậy Công ty chúng tôi có thể đăng kí bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm phân phối tại Việt Nam không?

Trả lời:

Chủ thể phân phối sản phẩm ra thị trường không có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho sản phẩm đó.

Khoản 2 Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định:

“2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.”

Trong trường hợp này, doanh nghiệp Nhật Bản đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm mà công ty bạn phân phối tại thị trường Nhật Bản, do đó Công ty bạn không đáp ứng điều kiện về chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Theo netlaw