SO HUU TRI TUE
Công ty mẹ “lục đục” vì tái cơ cấu vốn chủ sở hữu, lợi nhuận Vinaconex 2 “tụt dốc” không phanh

Công ty mẹ “lục đục” vì tái cơ cấu vốn chủ sở hữu, lợi nhuận Vinaconex 2 “tụt dốc” không phanh

(SHTT) - Trong Quý I/2019, Vinaconex 2 chỉ đạt 997 triệu đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 11% doanh thu và 2,8% mục tiêu lợi nhuận đã được ĐHCĐ 2019 thông qua. Ngoài ra, doanh nghiệp này có thể chịu tác động tiêu cực vì công ty mẹ Vinaconex tái cơ cấu phần vốn chủ sở hữu.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE