Vinamilk
Cửa sổ có khả năng sản xuất điện

Cửa sổ có khả năng sản xuất điện

Ngôi nhà với những cửa sổ có khả năng sản xuất điện có thể ra đời trong thời gian tới sau khi các nhà khoa học chế tạo thành công loại pin quang năng trong suốt như thủy tinh.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE