Vinamilk

Giải thưởng Sáng chế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI và những điều cần biết

(SHTT) - Giải thưởng Sáng chế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI 2019 - 2020 đang bắt đầu được khởi động và thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà sáng tạo trẻ. Đây cũng là động lực để tăng thêm những sáng chế, giải pháp hữu ích trong cộng đồng.

Giải thưởng Sáng chế thành phố Hồ Chí Minh do Sở Khoa học và Công nghệ phát động. Mục tiêu của giải thưởng là nhằm thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, tiến bộ khoa học và công nghệ trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và doanh nghiệp nhằm năng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả, tạo ra các giá trị mới trong các lĩnh vực hoạt động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng thời giải thưởng cũng sẽ thúc đẩy gia tăng số lượng đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích đối với các đầu tư nghiên cứu và sáng tạo của mọi chủ thể trên địa bàn thành phố nhằm tạo cơ sở cho việc thương mại, chuyển giao kết quả cho các ngành công nghiệp; tạo cơ hội và khả năng xúc tiến thương mại các kết quả đầu tư sáng tạo.

giai thuong sang che tp hcm

 Giải thưởng Sáng chế thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng tham dự giải thưởng là các sáng chế đang nộp Đơn đăng ký hoặc đã được cấp Bằng độc quyền Sáng chế, Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích của Việt Nam hoặc của một nước khác, còn trong thời hạn hiệu lực ít nhất là ba năm tính từ ngày 31/12/2019 và đáp ứng đồng thời ba điều kiện tham dự: Sáng chế dự giải phải chưa từng đạt các giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh hoặc của quốc gia trước đó; Người đứng tên dự giải phải là cá nhân hoặc tổ chức đã đứng tên nộp Đơn đăng ký hoặc đang là chủ sở hữu của Bằng độc quyền liên quan và có địa chỉ thường trú (nếu là cá nhân) hoặc có địa chỉ của trụ sở chính (nếu là tổ chức) tại TP. Hồ Chí Minh; đang trực tiếp khai thác (sản xuất, kinh doanh) hay gián tiếp khai thác (qua các hợp đồng hợp tác, góp vốn, cấp li-xăng…) sáng chế dự giải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với các sáng chế dự giải chưa có Bằng độc quyền thì được tham dự giải thưởng nếu đã có kết quả thẩm định nội dung và đồng ý cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam hoặc cơ quan sở hữu trí tuệ nước khác. 

Quy trình xét duyệt giải thưởng sẽ trải qua 2 vòng.

Vòng 1 với sự hỗ trợ của các Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam hoặc cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài sẽ đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp, tính mới và trình độ sáng tạo của sáng chế.

Đối với các sáng chế đã nộp Đơn đăng ký nhưng chưa có kết quả thẩm định nội dung thì Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ chủ đơn đề nghị Cục Sở hữu Trí tuệ tiến hành thẩm định nhanh nội dung Đơn (phí thẩm định nhanh do Người nộp đơn nộp cho Cục Sở hữu tuệ).

Trong khi đó các Đơn đăng ký đã có kết quả thẩm định nội dung và được đồng ý cấp văn bằng bảo hộ, các Bằng độc quyền đã được cấp được tham gia thẳng vào vòng 2.

Các sáng chế đã tham gia vòng 2 trong các năm trước nhưng chưa đoạt giải có thể tham dự trở lại Giải thưởng Sáng chế 2019-2020 (vào thẳng Vòng 2), nếu có nội dung mới trong thuyết minh về giá trị và tiềm năng thương mại của sáng chế.

Vòng 2 sẽ là vòng đánh giá tiềm năng thương mại của sáng chế, được tiến hành trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020.

Tại vòng này, người dự giải thuyết minh về tiềm năng thương mại của đối tượng dự giải trước một Hội đồng gồm các chuyên gia khoa học công nghệ ngành hẹp, đại diện các doanh nghiệp hoặc tổ chức là khách hàng mục tiêu của đối tượng dự giải, các nhà đầu tư quan tâm đến tiềm năng thương mại của sáng chế và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong các lĩnh vực áp dụng sáng chế.

Thang điểm đánh giá là thang 100, phân bổ cho hai tiêu chí là khả năng áp dụng rộng rãi (tối đa = 70 điểm) và các hiệu quả đã đạt (tối đa = 30 điểm).

Giải nhất của cuộc thi được thưởng tiền mặt trị giá 40.000.000 đ (Bốn mươi triệu đồng) và Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố, được trao cho sáng chế có tính tiêu biểu về kỹ thuật, công nghệ và đã phát huy hiệu quả kinh tế cao.

Các giải nhì được thưởng tiền mặt trị giá 32.000.000 đ (Ba mươi hai triệu đồng) tiền thưởng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố.

Các giải ba được thưởng tiền mặt trị giá 24.000.000 đ (Hai mươi bốn triệu đồng) tiền thưởng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố.

Các Giải Khuyến khích được thưởng tiền mặt trị giá 8.000.000 đ (Tám triệu đồng) tiền thưởng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố.

Ngoài các mức giải thưởng hấp dẫn thì các sáng chế được giải sẽ được đưa vào danh sách các kết quả khoa học và công nghệ được giới thiệu và khuyến nghị áp dụng trong các dự án, chương trình của Thành phố có sử dụng công nghệ liên quan;

Các sáng chế này cũng sẽ được thông qua vòng sơ tuyển trong các Chương trình khoa học công nghệ của Thành phố nếu có nội dung phát triển thành đề tài nghiên cứu chuyên sâu hơn hoặc thành các Dự án triển khai ứng dụng, đồng thời được tham vấn trong việc giao kết và đăng ký các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng sáng chế.

Các sáng chế được giải cũng được chuyển tiếp đi tham dự các hội thi, giải thưởng quốc gia hoặc quốc tế liên quan. Các tác giả, đồng tác giả đã đoạt nhiều giải cao hoặc đoạt giải liên tục sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố tiến cử với Giải thưởng Khoa học Công nghệ Thành phố và các Giải thưởng Khoa học Công nghệ cấp quốc gia.

Minh Thư