Vinamilk

Tư vấn mã số mã vạch sản phẩm các thiết bị điện dân dụng

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi, loại mã số mã vạch nào được sử dụng phổ biến hiện nay vì công ty tôi sản xuất sản phẩm các thiết bị điện dân dụng. Bên luật sư cho tôi biết rõ hơn về thủ tục hồ sơ cũng chi phí loại gói dịch vụ. Mong sớm nhận được thư phản hồi.

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN ban hành "Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch"

Thông tư 36/2007/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch

Thông tư 16/2011/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của "quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch" ban hành kèm theo quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

tu van ma so ma vach

 Tư vấn mã số mã vạch sản phẩm các thiết bị điện dân dụng

2. Luật sư tư vấn:

Các loại MSMV được cấp và quản lý bao gồm, Điều 4 Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN quy định:

"1. Các loại MSMV được cấp và quản lý thống nhất gồm:

a) Mã doanh nghiệp;

b) Mã số rút gọn (EAN 8);

c) Mã số địa điểm toàn cầu (GLN).

2. Các loại MSMV do tổ chức/doanh nghiệp tự lập để sử dụng, sau khi được cấp mã số doanh nghiệp, gồm:

a) Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN);

b) Mã số địa điểm toàn cầu (GLN);

c) Các loại mã số cho đơn vị hậu cần, tài sản hoặc đối tượng khác khi có nhu cầu sử dụng..."

Khoản 1 Điều 1 Thông tư 16/2011/TT-BKHCN quy định về hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV bao gồm các loại giấy tờ sau:

“a) Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này (02 bản); 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (01 bản); 

c) Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quy định này (02 bản).”

Thông tư 36/2007/TT-BTC quy định về mức thu phí cấp mã số, mã vạch như sau: 

"2. Mức thu phí cấp mã số mã vạch được quy định cụ thể như sau:

 Đơn vị: Đồng

STT

Phân loại

Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng

Phí duy trì

 

Sử dụng mã doanh nghiệp

   
 

Sử dụng mã doanh nghiệp 7, 8 chữ số

1.000.000

1.000.000

 

Sử dụng mã doanh nghiệp 9, 10 chữ số

1.000.000

500.000

 

Sử dụng mã GLN (một mã số)

300.000

200.000

 

Sử dụng mã EAN-8 (một mã số)

300.000

200.000

 

Đăng ký sử dụng mã nước ngoài

500.000

 

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch sau ngày 30/6 thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định nêu trên".

Theo luatminhkhue