Vinamilk

Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 11/2018

(SHTT) - Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Bộ khoa học và công nghệ đã công bố danh sách cụ thể bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 11/2018 với tổng số 27 bằng.

 Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 11/2018 (thử nghiệm công bố toàn văn)

 STT Số bằng Số đơn Tên SC/GPHI  Tên chủ đơn
1 1866 2-2016-00108 Cầu phao lắp ghép Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (BUSADCO)
2 1867 2-2016-00109 Hào kỹ thuật bê tông có giá đỡ liền khối Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (BUSADCO)
3 1868 2-2018-00224 Chân kè kết hợp thoát nước và dẫn ống kỹ thuật Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (BUSADCO)
4 1869 2-2013-00089 Cụm lắp ráp đầu nối kiểu cắm KHANAMPORNPAN, Viroj
5 1870 2-2013-00325 Thiết bị để tạo ra và chuyển hỗn hợp hoặc dung dịch PTT Global Chemical Public Company Limited
6 1871 2-2018-00247 Hệ vách cứng dùng cho nhà cao tầng Đỗ Đức Thắng 
7 1872 2-2015-00236 Quy trình xác định sức tải của thủy vực ven biển Viện Tài nguyên và Môi trường biển
8 1873 2-2018-00003 Hệ thống thiết bị sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh bán tự động Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
9 1874 2-2018-00014 Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh trên môi trường xốp Công ty cổ phần Công nghệ sinh học 
10 1875 2-2018-00225 Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (BUSADCO)
11 1876 2-2018-00227 Hố ga hào kỹ thuật Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (BUSADCO)
12 1877 2-2016-00163 Cơ cấu chốt khóa bật tự động và cửa cuốn có cơ cấu này Nguyễn Văn Nghị
13 1878 2-2013-00303 Thiết bị vạch đường mũ giày NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.
14 1879 2-2015-00119 Rọ đá khung bê tông kết hợp với lưới thanh polyme cốt sợi thủy tinh và kè tạo bãi sử dụng các rọ đá này Đỗ Đức Thắng
15 1880 2-2016-00364 Hệ thống ngăn mùi lồng ghép Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (BUSADCO)
16 1881 2-2013-00297 Cấu trúc chuyển đổi ánh sáng dùng LED Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
17 1882 2-2018-00320 Ngói tráng men màu và quy trình sản xuất sản phẩm ngói tráng men màu Công ty Cổ phần Gạch ngói Đất Việt
18 1883 2-2018-00322 Thiết bị trợ thở áp lực dương liên tục Công ty TNHH Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ y tế 
19 1884 2-2016-00126 Thiết bị điều chỉnh dòng khí nạp và bộ tiết kiệm nhiên liệu, giảm lượng khí thải có thiết bị này Huỳnh Minh
20 1885 2-2013-00263 Đệm thấm hút mồ hôi dùng để thấm hút mồ hôi trên cơ thể người Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc.
21 1886 2-2016-00283 Quy trình và hệ thống xử lý nước thải thuộc da Nguyễn Như Thanh
22 1887 2-2018-00055 Phương pháp xử lý nước thải y tế tự động bằng công nghệ plasma Trần Ngọc Đảm 
23 1888 2-2016-00107 Hào kỹ thuật chồng tầng Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (BUSADCO)
24 1889 2-2016-00202 Hào kỹ thuật Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (BUSADCO)
25 1890 2-2016-00365 Tường hắt sóng bê tông cốt phi kim lắp ghép Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (BUSADCO)
26 1891 2-2016-00380 Hào kỹ thuật đấu nối Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (BUSADCO)
27 1892 2-2018-00226 Cấu kiện cầu thang bê tông Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (BUSADCO)

PV