Vinamilk

Bằng độc quyền sáng chế ở Việt Nam tăng mạnh trong năm 2017

(SHTT) - Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa Học Công Nghệ) cho biết trong năm 2017, đơn xin đăng ký sáng chế, đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã tăng mạnh so với năm 2016. Đây là một bước tiến mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.

Theo ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) thì trong năm 2017, Cục SHTT tiếp nhận 102.337 đơn các loại, trong đó, đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) là  58.877, (tăng 1,1% so với năm 2016).

Cụ thể, đơn sáng chế là 5.382; đơn giải pháp hữu ích (GPHI) là 434; đơn kiểu dáng công nghiệp (KDCN) là 2.741; đơn nhãn hiệu quốc gia là; đơn nhãn hiệu quốc tế đăng ký qua Hệ thống Madrid là 6.219; đơn chỉ dẫn địa lý (CDĐL) là 09; đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là 02; đơn đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam là 120 (10 đơn sáng chế, 110 đơn nhãn hiệu);

43.455 đơn khác liên quan đến sửa đổi, chuyển nhượng đơn; yêu cầu duy trì, gia hạn hiệu lực và cấp lại văn bằng bảo hộ; chuyển nhượng, chuyên giao quyền SHCN,…

bang doc quyen sang che o viet nam

 Bằng độc quyền sáng chế ở Việt Nam tăng mạnh trong năm 2017. Hình minh họa

Cùng đó, Cục Sở hữu Trí tuệ đã tiếp nhận 1.318 đơn khiếu nại, trong đó có 730 đơn đủ điều kiện để thụ lý giải quyết và xử lý được 548 đơn. Bên cạnh đó, cục đã tiếp nhận và xử lý 160 công văn đề nghị cho ý kiến chuyên môn của các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết một số vụ việc khiếu nại kéo dài liên quan đến nhãn hiệu Jet&Hero, Desyloia, Royal, Khaisilk…

Ông Đinh Hữu Phí cũng cho biết điều cốt yếu trong mục tiêu của Cục đó là các hoạt đồng đều hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu cũng như khai thác sáng chế một cách hiệu quả nhất, đặc biệt trong giai đoạn phong trào khởi nghiệp sáng tạo đang phát triển như hiện nay.

Về mục tiêu trong năm 2018, Cục cố gắng hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia trong Quý 2/2018; tập trung triển khai nhiệm vụ liên quan đến sửa đổi Luật Sở hữu Trí tuệ.

Bên cạnh đó, Cục SHTT cũng sẽ tích hợp hợp tác quốc tế, hoàn tất thủ tục gia nhập Thỏa ước La-hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp và đặc biệt là thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018 – 2019.

Một trong những mục tiêu cũng đáng quan tâm trong năm 2018 của Cục SHTT đó là nâng cao năng lực CNTT để đáp ứng yêu cầu công việc của Cục; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác xử lý đơn sở hữu công nghiệp thông qua nâng cao năng lực và việc hoàn thiện các quy trình, thủ tục thẩm định đơn sở hữu công nghiệp; tập trung xử lý các đơn sở hữu công nghiệp tồn sâu.

Bên cạnh đó, Cục cũng đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công SHTT để hỗ trợ chuyển hóa quyền SHTT của doanh nghiệp, tổ chức thành tài sản quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế; tích cực triển khai Đề án hình thành Mạng lưới các Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ (IP-Hub); triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020; Đẩy mạnh việc cung cấp thông tin SHCN phục vụ công tác nghiên cứu và triển khai; xây dựng các sản phẩm thông tin để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác nhau.

Minh Hà (t/h)