SO HUU TRI TUE
Hàng thủy sản ế chất đầy kho

Hàng thủy sản ế chất đầy kho

Để tồn tại, nhiều doanh nghiệp đã phải tìm cách chuyển hàng tồn ra nước ngoài, bán cá với giá rẻ hoặc giảm sản lượng chế biến xuống bằng nửa trước kia. 

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE