Vinamilk
Ưu tư nghề giáo

Ưu tư nghề giáo

Cần đổi mới mạnh mẽ các chính sách về tiền lương, chế độ đãi ngộ với nhà giáo để thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm. Đặc biệt, phải tạo cơ hội để sinh viên tốt nghiệp sư phạm được đi dạy.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE