Giấc mơ sữa Việt Nam

Những doanh nghiệp đầu tiên công bố lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020

(SHTT) - Phần lớn các doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh không khả quan vì Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2020.

Hiện nay, bức tranh kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 đang dần được công bố. Bất chấp dịch Covid-19, nhiều công ty công bố lợi nhuận tích cực sau 6 tháng. 

Đơn cử như Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (DPM) cho biết sản lượng sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất trong trong 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục tăng trưởng, trong khi giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tổng sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phân bón trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt khoảng 550 ngàn tấn, tăng 29% so với cùng kỳ.

Riêng sản lượng Đạm Phú Mỹ tiêu thụ tăng mạnh so với cùng kỳ, ước đạt khoảng 400 ngàn tấn, hoàn thành 51% kế hoạch năm và tăng 53% so với cùng kỳ. Sản lượng kinh doanh mặt hàng NPK Phú Mỹ ước đạt 54 ngàn tấn, hoàn thành 30% kế hoạch năm, tăng 31% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng kinh doanh mảng hóa chất trong 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 64 ngàn tấn, hoàn thành 56% kế hoạch năm và tăng 70% so với cùng kỳ.

Về tài chính, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 4.040 tỷ đồng, hoàn thành 44% kế hoạch năm và tăng 14% so với cùng kỳ. Theo DPM, sản lượng kinh doanh tăng mạnh nhưng doanh thu đạt thấp so với kế hoạch đề ra chủ yếu do giá bán các mặt hàng phân bón, hóa chất (trừ UFC85) đều giảm mạnh.

Giá bán trung bình Đạm Phú Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm khoảng 17% so với cùng kỳ, trong khi giá bán trung bình NH3 giảm 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 425 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch năm và tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

HOA CHAT DAU KHI

 Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) ghi nhận doanh thu quý 2/2020 ước đạt khoảng 3.106 tỷ đồng, tăng 86% so cùng kỳ; Công ty lãi sau thuế khoảng 397 tỷ đồng, gấp 53 lần cùng kỳ. Như vậy, sau nửa đầu năm 2020, lãi sau thuế của DBC đạt khoảng 744 tỷ đồng, gấp 27 lần cùng kỳ và vượt 63% kế hoạch năm.

Trái ngược DPM, DBC, hàng loạt doanh nghiệp công bố lợi nhuận 6 tháng giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 6 với tổng doanh thu đạt 548 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng doanh thu nội địa tăng 55%, đạt 167 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TNG ghi nhận 1.995 tỷ đồng tổng doanh thu tiêu thụ, giảm 7% so với thực hiện 2019 và thực hiện được 43,4% kế hoạch năm 2020 (4.600 tỷ đồng).

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS) cho biết trong 6 tháng đầu năm, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lan rộng tại nhiều quốc gia đã ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam.

Vì vậy, tổng sản lượng khí sản xuất và cung cấp đạt khoảng 4.6 tỷ m3 (104% kế hoạch); sản xuất và cung cấp khoảng 31 ngàn tấn condensate (110% kế hoạch); sản xuất và kinh doanh khoảng 923 ngàn tấn LPG (142% kế hoạch). Qua đó, tổng doanh thu ước đạt 33.438 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch; lãi sau thuế ước đạt 3.930 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch.

So với cùng kỳ năm trước, lãi sau thuế ước tính giảm gần 36%. So với kế hoạch cả năm đã đề ra, GAS đã thực hiện 51% về doanh thu và 59% về lợi nhuận sau thuế.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) dự báo quý 2/2020 có thể lỗ 400 tỷ đồng (chưa tính tới doanh thu tài chính). Với sản lượng khách dự kiến trong tháng 6/2020, doanh thu cốt lõi chỉ khoảng 500 tỷ đồng, chưa thể bù nổi chi phí.

cang hang khong

 Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (SEB) cũng ghi nhận doanh thu và lãi sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 85.73 tỷ đồng và 55.34 tỷ đồng (giảm 30% so với cùng kỳ), lần lượt thực hiện được hơn 56% kế hoạch doanh thu và gần 62% kế hoạch lãi sau thuế năm 2020. Trong đó, SEB ghi nhận 85.73 tỷ đồng doanh thu bán điện và 110 triệu đồng từ việc bán chứng chỉ khí thải T1-4/2019.

Tương tự, CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, HOSE: VNS) cũng báo lỗ trong quý 2/2020. Ban lãnh đạo cho biết khi hoạt động kinh doanh bị đóng băng, dịch vụ bị ngưng từ ngày 01/04, tài xế đã đi về quê để tránh dịch nên hoạt động của VNS hoàn toàn bị tê liệt. Trong qúy 1/2020, doanh thu hợp nhất của VNS đạt 367 tỷ đồng và ghi nhận mức lỗ 17 tỷ đồng.

Bước sang quý 2/2020, VNS ước tính doanh thu chỉ đạt 145 tỷ đồng, lỗ 116 tỷ đồng, đặc biệt trong tháng 4 ghi nhận số lỗ là 50 tỷ đồng. VNS đặt kế hoạch lỗ 6-8 tỷ đồng trong quý 3 và có lãi 25-30 tỷ đồng trong quý 4/2020.

Hà Phương