Vinamilk
Thủ tục và các hình thức đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

Thủ tục và các hình thức đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

Câu hỏi: Xin các chuyên gia cho biết tôi chuẩn bị đăng ký một nhãn hiệu của doanh nghiệp ra nước ngoài thì cần những giấy tờ gì và tôi nên đăng ký theo hình thức nào để thuận tiện nhất?

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE