Vinamilk
Không nộp lệ phí duy trì hiệu lực, văn bằng bảo hộ có bị hết hiệu lực không?

Không nộp lệ phí duy trì hiệu lực, văn bằng bảo hộ có bị hết hiệu lực không?

Câu hỏi: Trong thời gian ấn định phải nộp lệ phí liên quan đến việc cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, tôi đã hoàn thành việc nộp các khoản phí, riêng chỉ có phí duy trì hiệu lực năm thứ nhất thì tôi chưa nộp được. Vậy tôi có được cấp Văn bằng bảo hộ không?

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE