Sea Bank

Quyền ưu tiên bảo hộ nhãn hiệu là gì?

(SHTT) - Thực tế có nhiều trường hợp chủ đơn khác nhau cùng nộp các đơn đăng ký nhãn hiệu trùng/tương tự với nhau cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau. Lúc này, quyền ưu tiên bảo hộ nhãn hiệu được sử dụng.

Quyền ưu tiên bảo hộ nhãn hiệu là gì?

Pháp luật Việt Nam đã vận dụng quy tắc quyền ưu tiên bảo hộ nhãn hiệu phù hợp với các quy ước của điều ước quốc tế để giúp việc tiến hành thủ tục đăng ký diễn ra nhanh chóng nhất. 

Trong trường hợp có nhiều chủ thể khác nhau cùng tiến hành đăng ký cho một dạng nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đăng ký có chứa các yếu tố nhầm lẫn thì quyền ưu tiên hoặc nguyên tắc nộp đơn đầu tiên sẽ phát huy tác dụng.

Trong những trường hợp mà có nhiều chủ thể cùng nộp đơn đăng ký cho một nhãn hiệu. Thì quyền ưu tiên sẽ thuộc về đơn đăng ký được nộp sớm nhất. Với điều kiện đơn đăng ký đó phải đáp ứng đầy đủ các quy định về bảo hộ nhãn hiệu.

Trường hợp có nhiều đơn đăng mà lại cùng sử dụng quyền ưu tiên đăng ký và cùng nộp đơn vào một thời điểm. Lúc này chỉ có thể cấp văn bằng cho một bên theo thỏa thuận giữa các bên. Nếu không có sự thống nhất thì nhãn hiệu đó sẽ bị từ chối cấp văn bằng.

bao ho nhan hieu

 

Điều kiện để hưởng quyền ưu tiên bảo hộ nhãn hiệu

Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của chủ đơn khi thực hiện đăng ký nhãn hiệu sẽ được chấp nhận. Trong trường hợp đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Người nộp đơn: công dân Việt Nam. Hoặc nước thành viên trong điều ước quốc tế mà Việt Nam cũng là thành viên

Đơn đâu tiên được nộp tại Việt Nam. Hoặc các nước thành viên trong điều ước quốc tế mà Việt Nam cũng là thành viên

Người nộp đơn cư trú hoặc có cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Hoặc các nước thành viên trong điều ước quốc tế mà Việt Nam cũng là thành viên.

Trong đơn đăng ký có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên.

Nộp bản sao xác nhận của cơ quan.

Đơn được nộp trong thời hạn đã ấn định.

Hoàn tất các khoản phí, lệ phí để hưởng quyền ưu tiên.

Như vậy trong trường hợp chủ đơn đã đáp ứng đủ các điều kiện trên. Thì đơn đăng ký nhãn hiệu được xem là đơn hưởng quyền ưu tiên. Từ đó giải quyết được những vướng mắc khi có nhiều chủ thể cùng đăng ký cho một nhãn hiệu.

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên là như thế nào?

Căn cứ theo điều 90 Luật sở hữu trí tuệ 2005 ( sửa đổi bổ sung 2009 ) quy định về nguyên tắc nộp đơn đầu tiên như sau:

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các sáng chế trùng hoặc tương đương với nhau, các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thỏa thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Theo nguyên tắc này trong trường hợp có nhiều chủ đơn khác nhau cùng nộp các đơn đăng ký nhãn hiệu trùng, tương tự với nhau cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau thì đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn đầu tiên sẽ được chấp nhận bảo hộ.

Hải Hà