Vinamilk

Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận khác nhau như thế nào?

Câu hỏi: Tôi vẫn thường nhầm lẫn giữa nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận. Vậy cho tôi hỏi 2 nhãn hiệu này khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Khái niệm:

 Nhãn hiệu tập thể theo khoản 17 điều 4 Luật SHTT Việt Nam được hiểu là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

Nhãn hiệu tập thể thường là của một hiệp hội hoặc một tập thể mà các thành viên của nó có thể sử dụng nhãn hiệu tập thể để quảng bá sản phẩm của mình. Hiệp hội thường thiết lập một hệ thống các tiêu chuẩn nhất định cho việc sử dụng nhãn hiệu tập thể (chẳng hạn như các tiêu chuẩn về chất lượng) và cho phép các công ty thành viên sử dụng nhãn hiệu nếu họ đáp ứng được các tiêu chuẩn đó.

nhan hieu tap the va nhan hieu chung nhan

 Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận khác nhau như thế nào?

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu,cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng,độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Chức năng:

Nhãn hiệu tập thể phân biệt hàng hóa, dịch vụ của thành viên thuộc 1 tổ chức với hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể khác

Nhãn hiệu chứng nhận thì có chức năng chứng nhận đặc tính, chất lượng,.. và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ. 

Chủ thể nộp đơn:

Nhãn hiệu tập thể: Tổ chức được thành lập hợp pháp

Nhãn hiệu chứng nhận: 

Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.

Phạm vi bảo hộ:

Cả 2 nhãn hiệu trên đều được bảo hộ trên phạm vi quốc gia và lĩnh vực mà chủ thể đó đăng ký.

Chủ thể có quyền sử dụng: 

Thành viên của tổ chức, bản thân tổ chức đó

Minh Thư


Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE