SO HUU TRI TUE
Khởi nghiệp ở nông thôn cần được quan tâm

Khởi nghiệp ở nông thôn cần được quan tâm

Hiện tại ở các vùng quê, hoạt động khởi nghiệp của các thanh niên đang diễn ra khá sôi nổi nhưng lại chưa được quan tâm nhiều. Vì vậy cần sớm thành lập các trung tâm hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp tại các tỉnh, thành phố để các dự án này ngày càng phát triển.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE