Vinamilk

Hướng dẫn cách đọc tài liệu sáng chế

(SHTT) – Tài liệu sáng chế có cấu trúc tương đối giống nhau trên toàn thế giới. Sau đây, Sohuutritue.net sẽ hướng dẫn bạn đọc tài liệu sáng chế một cách đầy đủ và chính xác nhất.

1. Trang đầu tiên: 

trang-dau-tien

Trang đầu tiên của đơn sáng chế 

Đây là trang tóm tắt về sáng chế. Trang này gồm các thông tin sau:

  • Ngày nộp đơn
  • Ngày ưu tiên
  • Ngày cấp bằng (nếu sáng chế được bảo hộ)
  • Số bằng
  • Thông tin về tác giả sáng chế, người nộp đơn và đại diện sở hữu công nghiệp (nếu có)
  • Dữ liệu kỹ thuật và phân loại
  • Bản mô tả tóm tắt về sáng chế cùng với hình vẽ.

2. Bản mô tả:

Mô tả chi tiết về sáng chế đến mức mà người có trình độ trong cùng lĩnh vực có thể thực hiện được sáng chế theo bản mô tả và hình vẽ. Trong thực tế, có những đối tượng cần phải có các tài liệu hỗ trợ thêm bằng đĩa mềm, đĩa CD hoặc các phương tiện lưu giữ khác tách biệt với tài liệu sáng chế thông thường.

3. Yêu cầu bảo hộ: 

Đây được coi là nội dung quan trọng nhất của sáng chế. Điều quan trọng là yêu cầu bảo hộ phải được soạn thảo tốt, nêu chính xác các nội dung mới của sáng chế. Yêu cầu bảo hộ thường được đánh số, với số 1 thường là điểm yêu cầu bảo hộ rộng nhất và sau đó là các điểm yêu cầu bảo hộ “phụ thuộc”, tham chiếu ngược trở lại điểm các điểm yêu cầu bảo hộ trước đó. Yêu cầu bảo hộ sáng chế phải được minh họa bằng bản mô tả và hình vẽ.

4. Hình vẽ: 

Minh họa các chi tiết kỹ thuật của sáng chế. Thông thường, hình vẽ được đánh số chỉ dẫn cho các phần hoặc điểm kỹ thuật khác nhau được đề cập đến trong bản mô tả.

5. Báo cáo tra cứu: 

Do cơ quan sáng chế cung cấp, gồm danh mục các sáng chế, sách, bài báo, tài liệu hội thảo… có liên quan đến sáng chế đang được xem xét. Đây có thể là những thông tin có ý nghĩa lớn nhưng thường lại bị những người sử dụng tư liệu sáng chế để tra cứu thông tin bỏ qua.

Minh Tuệ


Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE