Vinamilk

Thương hiệu Việt, Hàng Việt với cuộc sống số 13

(SHTT) - Chương trình truyền hình Thương hiệu Việt, Hàng Việt với cuộc sống - Sctv HD Phụ nữ & gia đình. Chủ đề Hàng Tiêu Dùng Thông Minh .Số phát sóng 13