Vinamilk

Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác phát triển ngành nông nghiệp và bảo vệ môi trường quốc gia

(SHTT) - Ngày 27/2, các nhà lãnh đạo trong ngành chăn nuôi đã tập trung tại Hà Nội trong sự kiện giới thiệu về Nâng cao năng lực cho các chiến lược phát triển phát thải thấp (EC-LEDS) đối với dự án ngành nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Bộ NN&PTNT) đã hợp tác từ năm 2012 về sáng kiến Nâng cao năng lực cho các chiến lược phát triển phát thải thấp (EC-LEDS, thông qua tài trợ từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Chương trình đã xây dựng năng lực của các chuyên gia chăn nuôi và cán bộ khuyến nông để thúc đẩy tăng cường bền vững của ngành phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp và chính sách môi trường quốc gia.

NONG NGHIEP

 Ông Benjamin Petlock, Tùy viên Cao cấp Nông nghiệp - Đại sứ quán Hoa Kỳ chia sẻ với các nhà hoạch định chính sách và cán bộ khuyến nông tại sự kiện

Một thách thức lớn mà dự án hướng đến là cải thiện hiệu quả sản xuất chăn nuôi thông qua cải tiến thức ăn và đánh giá liên quan giảm phát thải khí nhà kính trên mỗi đơn vị sữa hoặc thịt. Trong khuôn khổ dự án, các chuyên gia chăn nuôi từ Đại học California (UC) Davis hợp tác với Cục chăn nuôi thuộc Bộ NN&PTNN, Viện Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Phần mềm do UC Davis phát triển để phát triển khẩu phần cho bò thịt và gia súc đã được dịch sang tiếng Việt và hiện được Bộ NN&PTNN cung cấp miễn phí. Phần mềm này cũng bao gồm một máy tính toán phát thải khí nhà kính mới, cho phép người dùng theo dõi xem các đổi mới sáng tạo trong quản lý thức ăn chăn nuôi có thể hỗ trợ thực hiện các mục tiêu giảm khí thải nhà kính như thế nào.

Cải thiện quản lý thức ăn trước tiên đòi hỏi dữ liệu về thức ăn có sẵn và hiểu biết sâu sắc về chăn nuôi. Dự án đã phát triển cơ sở dữ liệu thức ăn quốc gia đầu tiên cho Việt Nam bao gồm hơn 1.100 loại thức ăn thô xanh, là một trong những cơ sở dữ liệu thức ăn tổng hợp lớn nhất trên toàn cầu. Trong đó cũng có thức ăn và thức ăn thô xanh có sẵn thông qua các thị trường quốc tế và thức ăn cụ thể có sẵn theo mùa và theo vùng tại Việt Nam. Khoảng 400 cán bộ khuyến nông và chuyên gia chăn nuôi, cũng như gần 4.000 sinh viên nghiên cứu chăn nuôi, đã được đào tạo về cách sử dụng phần mềm để phát triển khẩu phần thức ăn được cải thiện.

nong nghiep 1

 Cán bộ khuyến nông trong khoá tập huấn hiện trường tháng 7/2019 tại một trang trại gần Thành phố Hồ Chí Minh

Những người tham gia sự kiện giới thiệu đã có cơ hội xem bản demo của phần mềm và đề xuất các ý kiến về thức ăn đối với tám khu vực trên khắp Việt Nam. Trong suốt năm 2020, các đối tác sẽ tiếp tục chia sẻ tài nguyên dự án với các chuyên gia kỹ thuật cũng như hỗ trợ áp dụng kết quả vào việc hoạch định và thực hiện chính sách.

                                                                                                                                                                      PV


Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE