Vinamilk

Nạn ăn cắp bản quyền: Rào cản trong việc chia sẻ dữ liệu nghiên cứu khoa học

(SHTT) - Gần một nửa các nhà khoa học trong cuộc khảo sát của Springer Nature không biết cách trình bày dữ liệu cho hữu ích, dễ hiểu và vấn đề họ lo ngại tiếp theo chính là nạn ăn cắp bản quyền.

Cuộc khảo sát với sự tham gia của hơn 7700 các nhà sinh vật học, y học, vật lý học và các nhà nghiên cứu khoa học Trái Đất cho thấy rào cản lớn nhất trong việc chia sẻ dữ liệu nghiên cứu là việc sắp xếp dữ liệu sao cho hữu ích, dễ hiểu dễ trình bày. Rào cản thứ hai là mối lo ngại về vấn đến ăn cắp bản quyền.

Theo cuộc khảo sát của công ty xuất bản Springer Nature, 76% những nhà nghiên cứu tham gia đều cảm thấy cần thiết phải chia sẻ những dữ liệu thử nghiệm thực tế. Thông tin này sẽ giúp nhiều người có được cái nhìn tốt hơn hoặc giúp họ dễ dàng tái tiến hành những thí nghiệm của đồng nghiệp. Tuy nhiên, chỉ có một nửa tổng lượng dữ liệu nghiên cứu được chia sẻ trong năm 2017. Nhưng kể cả 50% lượng thông tin này cũng phần nhiều là các tệp thông tin bổ trợ, rải rác nội dung và format khác nhau – gây khó khăn cho những phần mềm thu nhập thông tin cho những dự án dữ liệu lớn.

 Cuộc khảo sát cho biết có 46% các nhà khoa học ngại nhất việc sắp xếp dữ liệu nghiên cứu sao cho logic và hợp lý để có thể được người khác tái sử dụng. Với các nhà khoa học vật lý, con số là 57%.

whatisdigitalpreservation_hvaderdigitalbevaring_digitalpreservation

 

Hơn nữa nhiều nhà khoa học cũng lo ngại về mục đích và phương thức tái sử dụng dữ liệu được bản thân chia sẻ: 37% cho biết họ lo ngại về các vấn đề bản quyền và giấy phép. Những khó khăn khác trong việc chia sẻ dữ liệu nghiên cứu bao gồm thiếu thời gian (26%) và không biết lựa chọn cơ sở lưu trữ dữ liệu nào (33%). Đối với những nhà nghiên cứu mới bắt đầu sự nghiệp, con số thống kê có tăng lên 40% không tìm được cơ sở lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và 43% lo ngại về luật bản quyền.

Phản hồi về kết quả khảo sát, Springer Nature cho biết họ sẽ tập trung vào việc tăng nhận thức quản lý dữ liệu và cung cấp những phương thức chia sẻ dữ liệu đơn giản hơn.

Ngọc Sơn