Vinamilk

Những hoạt động tiêu biểu trong công tác nghiên cứu, đào tạo và tuyên truyền về sở hữu trí tuệ

(SHTT) - Công tác đào tạo, nghiên cứu và tuyên truyền phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ suốt thời gian qua vẫn luôn được diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và thiết thực. Đồng thời, những hoạt động này cũng ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội và công tác quản lý nhà nước.

Công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ (SHTT)

Luôn xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là nhiệm vụ trọng tâm nên Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cũng như kỹ năng cho các cán bộ của Cục, nhất là đội ngũ cán bộ mới tuyển dụng.

Không chỉ vậy, Cục SHTT đã cử 20 cán bộ tham gia học tập, tập huấn về các vấn đề liên quan đến thẩm định đơn sáng chế, nhãn hiệu ở nước ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ cuyên môn cho các thẩm định viên.

Bên cạnh đó, Cục SHTT cũng đã tiếp tục triển khai nhiều hoạt động đào tạo cho các cán bộ trong hệ thống SHTT của các Sở Khoa học và Công nghệ, lực lượng quản lý thị trường và các lực lượng khác. Đồng thời, Cục cũng hỗ trợ các địa phương, các cơ quan, đơn vị khác tổ chức hàng loạt khóa đào tạo về các nội dung khác nhau của SHTT.

so huu tri tue

 Khóa đào tạo dành cho các thẩm định viên sáng chế trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan sáng chế Nhật Bản

Cụ thể, Cục SHTT chủ trì và phối hợp tổ chức được 36 khóa đào tạo, tập huấn với gần 2400 lượt người tham dự đến từ các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi quyền SHTT, các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề,...

Khóa đào tạo cơ bản về SHTT dành cho 45 cán bộ thuộc các Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã được tổ chức. Đặc biệt, Cục SHTT đã phối hợp với Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng 3 khóa đào tạo chuyên sâu về SHTT đồng thời bế giảng một khóa đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh cho 52 học viên. Các nội dung, chương trình đào tạo, tập huấn tiếp tục được cải tiến, nội dung phong phú, đa dạng và thiết thực với nhiều chuyên đề chuyên sâu như: công tác đăng ký, công nhận và khai thác sáng kiến, bảo vệ quyền SHTT đối với đặc sản địa phương, đăng ký bảo hộ sáng chế và khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, thực thi quyền sở hữu công nghiệp.

Điểm mới trong công tác đào tạo đó là Cục SHTT đã xây dựng chương trình phối hợp với các trường đại học để triển khai hoạt động đào tạo, trang bị kiến thức SHTT cho sinh viên. Đây là đối tượng được xác định là nguồn nhân lực quan trọng trong hoạt động nâng cao nhận thức về SHTT để góp phần phục vụ cho công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Cụ thể, Cục SHTT đã cùng Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức được 7 khóa đào tạo cơ bản về SHTT cho gần 700 sinh viên.

Công tác phổ biến, tuyên truyền về sở hữu trí tuệ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nữa của Cục SHTT trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế đó chính là công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức công chúng về SHTT.

Vì vậy Cục SHTT đã tổ chức 17 hội nghị tuyên truyền, tọa đàm về SHTT dành cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các văn phòng luật sư, đại diện sở hữu công nghiệp với trên 1.400 lượt người tham gia. Nhiều sự kiện nổi bật và có ý nghĩa đã thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng, đặc biệt là sinh viên các trường đại học.

so huu tri tue a

 Hội nghị "Sinh viên nghiên cứu khoa học về sở hữu trí tuệ"

Nhân dịp chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, Cục SHTT đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức hội nghị khoa học "Sinh viên nghiên cứu khoa học về SHTT", tổ chức cuộc thi "SHTT - cầu nối sinh viên với doanh nghiệp"; phối hợp với Trường đạo học Ngoại thương tổ chức Gameshow IPCChanllenge; phối hợp với Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm "Tăng cường khai thác tài sản trí tuệ trong các trường đại học và viện nghiên cứu trong bối cảnh hội nhập quốc tế"; phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện "IP Day - Walk Ahead". Các sự kiện này đã thu hút hàng ngàn sinh viên, các bạn trẻ và các cá nhân quan tâm đến dự và có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

so huu tri tue b. jpg

 Các chuyên gia tham dự Tọa đàm "Sáng tạo số và khởi nghiệp trong mối liên hệ với IP"

Nhiều hội thảo chuyên đề tập trung vào các chủ đề chuyên sâu như hội thảo "Sử dụng công cụ SHTT để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dệt may", Tọa đàm "Quản trị SHTT trong doanh nghiệp", hội thảo "Khai thác tài sản trí tuệ địa phương trong phát triển du lịch", tọa đàm "Xây dựng chiến lược quốc gia về SHTT" đã khẳng định rõ vai trò của SHTT trong phát triển kinh tế - xã hội. Các hội thảo, tọa đàm về SHTT đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều giới, nhiều kiến nghị, góp ý trong hội thảo, tọa đàm đã đóng góp rất thiết thực cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc tạo lập, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ cũng như tôn trọng quyền SHTT được bảo hộ để phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của đất nước.

so huu tri tue c

 Cuộc thi "Sở hữu trí tuệ - cầu nối sinh viên với doanh nghiệp"

Công tác nghiên cứu về sở hữu trí tuệ

Một số công tác nghiên cứu về SHTT tiêu biểu đó là, Cục SHTT đã thực hiện một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết nối và khai thác hiệu quả thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ nhu cầu người dùng tin; hoàn thành và nghiệm thu một loạt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: "Nghiên cứu các điều kiện cần thiết đối với việc gia nhập Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp của Việt Nam", "Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn làm cơ sở để đề xuất phương án xây dựng Đề an thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp phù hợp với quy định của Luật Phí và lệ phí số 97/2015".

Những nghiên cứu trên đã góp phần củng cố cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật của Cục SHTT.

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn cũng đang được Cục SHTT nghiên cứu như: "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi", "Nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp", "Nghiên cứu, đề xuất xây dụng mô hình Hội đồng tư vấn trong thủ tục giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp".

Hương Mi