Không lối thoát - các bài viết về Không lối thoát, tin tức Không lối thoát