Vinamilk

Hà Nội: Hoàn thành cấp mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản cho 460 doanh nghiệp

(SHTT) - Mới đây, Sở NN&PTNT Hà Nội đã có báo cáo kết quả triển khai phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản, thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội từ đầu năm 2019 đến nay.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Nông nghiệp Hà Nội tập trung triển khai từ đầu năm 2019 đến nay là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 3/1/2018 của UBND thành phố về duy trì, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm trên địa bàn thành phố 

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và phát triển (IDE) thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xây dựng, cung cấp giải pháp, phần mềm sáng chế “Quy trình xác thực chống hàng giả” xây dựng hoàn thành “Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm sản, thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội” với địa chỉ tên miền www.hn.check.vn đã chuyển hệ thống sang địa chỉ check.gov.vn thuộc sở hữu của Sở NN&PTNT.

dd

Hà Nội: 460 doanh nghiệp được cấp mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản 

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT đã hoàn thiện Module tài khoản của 18 UBND quận, huyện, thị xã, module 2 chợ đầu mối nông sản; đang thí điểm module theo dõi luồng di chuyển sản phẩm, xây dựng nhật ký sản xuất trực tuyến, minh bạch toàn bộ các công đoạn từ quá trình sản xuất đến tiêu thụ; hệ thống đã được dịch phiên bản tiếng Anh để hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng kết nối trên diện rộng.

Đến nay, Sở NN&PTNT đã quản lý, cấp mã tài khoản quản trị cho 2.506 cơ sở, hợp tác, doanh nghiệp, cửa hàng sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn thành phố, tăng 429 cơ sở so với số liệu 6 tháng đầu năm 2019; đã cấp mã QR truy xuất minh bạch thông tin cho 460 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục tham gia hn.check.net.vn với tổng bộ mã truy xuất được quản lý hơn 5.500 mã sản phẩm, tăng 1.500 mã sản phẩm so với 6 tháng đầu năm 2019.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT tổ chức 15 lớp tập huấn giúp cho các cơ sở, hợp tác xã sản xuất, sơ chế, chế biến, nhận thức rõ về lợi ích của việc minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR; đồng thời hướng dẫn người sản xuất, kinh doanh thông báo những thông tin cơ bản về sản phẩm, cơ sở sản xuất chế biến và những thông tin về chất lượng, an toàn thực phẩm; quy trình hoạt động của cơ sở lên hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc nhằm minh bạch thông tin sản phẩm.

Loan Hoàng