Giấc mơ sữa Việt Nam

Việt Nam có trung tâm dữ liệu đầu tiên đạt chuẩn thế giới

(SHTT) - Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC vượt qua 2.600 bài kiểm tra, đánh giá đã trở thành đơn vị đầu tiên của Việt Nam đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3 Constructed Facilities.

Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC đã trải qua quá trình đánh giá trên 2.600 yêu cầu, bao gồm các yêu cầu liên quan đến viễn thông, điện, kiến trúc, cơ khí: quy hoạch kiến trúc, cơ sở hạ tầng điện, các biện pháp an toàn, kế hoạch khắc phục thảm họa, mạng/viễn thông, bảo mật, vận hành khai thác, kiểm soát môi trường... để được công nhận là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế.

viettel-idc-la-don-vi-duy-nhat-dat-chuan-15771830172691209859239

Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC 

Tất cả thành phần thuộc trung tâm dữ liệu được đánh giá đúng quy trình hoạt động để giảm thiểu rủi ro, gián đoạn kinh doanh và bảo vệ dữ liệu cho khách hàng.

Đại diện Viettel cho biết, để đạt được chứng chỉ ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3 Constructed Facilities, hệ thống phải đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về thiết kế, xây dựng, vận hành trung tâm dữ liệu khắt khe và toàn diện, đảm bảo tất cả cơ sở hạ tầng ở mức độ dự phòng, tính bảo mật và độ sẵn sàng cao nhất.

viettel-idc-so-huu-trung-tam-du-lieu-dat-chuan-the-gioi-1

Bản đồ quốc gia có trung tâm dữ liệu đạt chuẩn cao nhất thế giới. 

Với việc được cấp chứng chỉ này, Viettel IDC trở nhà cung cấp đầu tiên tại Việt Nam được đánh giá và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 Rated 3 về triển khai và vận hành trung tâm dữ liệu (Constructed Facilities). Tại Đông Nam Á, hiện có 5 quốc gia có trung tâm dữ liệu đạt chứng chỉ này.

Hệ thống 5 trung tâm dữ liệu lớn và hiện đại nhất Việt Nam của Viettel IDC được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, với 25.000m2 diện tích mặt sàn phòng máy, khả năng cung cấp 4.800 Rack, đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu khắt khe nhất về hạ tầng trung tâm dữ liệu của các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và trên thế giới.

ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3 Constructed Facilities được cấp bởi tổ chức Enterprise Products Integration Pte Ltd (EPI) -đơn vị đánh giá độc lập, cấp chứng nhận ANSI/TIA-942 về xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu (TTDL), thuộc bộ tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 do Hiệp hội công nghiệp viễn thông Mỹ ban hành.

Bình An