Vinamilk

PGS.TS. Mai Hà: 'Luật SHTT cần sửa đổi để tạo điều kiện cho nhà sáng tạo Việt thắng trên sân mình'

(SHTT) - Luật SHTT cần phải sửa đổi để đảm bảo được quyền sáng tạo của người Việt nhưng phải phù hợp với thông lệ quốc tế.

 Mới đây, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Luật SHTT). TS. Phan Tùng Mậu - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và PGS.TS. Mai Hà- Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam Phan Tùng Mậu cho biết, Luật SHTT được thông qua năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2019 là văn bản pháp luật quan trọng, điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến loại tài sản đặc biệt - tài sản trí tuệ.

Mai ha

  PGS.TS. Mai Hà: 'Luật SHTT cần sửa đổi để tạo điều kiện cho nhà sáng tạo Việt thắng trên sân mình'

Qua thực tiễn hơn 10 năm thi hành, Luật SHTT đã phát huy vai trò to lớn trong việc tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, góp phần khuyến khích hoạt động sáng tạo, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, cùng với việc hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam trong thời gian qua, Luật SHTT còn tồn tại một số vướng mắc, bất cập nhất định cần được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính cũng như để bảo đảm thi hành các cam kết về SHTT trong các FTA mà Việt Nam đã và đang đàm phán hoặc đã ký kết.

Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học góp ý cho Luật SHTT có "tuổi thọ" dài hơn và đi sâu, đi sát vào thực tiễn hơn.

Theo ông Mai Hà, Luật SHTT đã đến lúc cần phải sửa đổi do những cam kết của Việt Nam với các nhu cầu hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng.  

Luật SHTT cần phải sửa đổi để đảm bảo được quyền sáng tạo của người Việt nhưng phải phù hợp với thông lệ quốc tế.

"Luật của Việt Nam không thể 'bê nguyên xi' Luật SHTT của nước ngoài vào hệ thống pháp luật nước mình. Ví dụ, Luật của một nước yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài phải nộp toàn bộ các bí mật công nghệ cho cơ quan quản lý. Chúng ta không thể làm theo như vậy. Luật SHTT cần sửa đổi để tạo điều kiện cho nhà sáng tạo Việt thắng trên sân mình" - PGS.TS. Mai Hà nhận xét.

Bà Đỗ Thị Hạnh, Cục SHTT, Bộ KH&CN cho biết, mục tiêu của dự thảo luật về quyền tác giả và quyền liên quan là: Sửa đổi, bổ sung Luật SHTT về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành. Về quyền sở hữu công nghiệp, dự thảo hướng đến mục tiêu bảo đảm điều kiện cho việc khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ do Nhà nước đầu tư thông qua các quy định cụ thể về quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách nhà nước. Về quyền đối với giống cây trồng, dự thảo đặt mục tiêu đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng giữa quyền lợi của chủ thể quyền và của xã hội thông qua việc hợp lý hóa cơ chế bảo hộ quyền đối với giống cây trồng…

Loan Hoàng