Giấc mơ sữa Việt Nam

Khởi nghiệp ở Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm của doanh nhân Nhật Bản

(SHTT) - Làn sóng khởi nghiệp ở Việt Nam đã diễn ra mạnh mẽ và có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần học hỏi triết lý kinh doanh lâu đời của Nhật Bản, đó là bài học cho nhiều quốc gia để phát triển kinh tế.