Vinamilk

Biểu diễn bài hát do mình sáng tác trước đông người có được bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết việc tôi biểu diễn các bài hát do chính mình sáng tác trong một cuộc thi âm nhạc ở trường thì có được nhà nước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không?

Trả lời:

Thứ nhất, để được bảo hộ quyền tác gia đối với những bài hát mà bạn biểu diễn thì bạn phải đáp ứng quy định tại khoản 2 điều 13 Luật sở hữu trí tuệ 2005 đó là: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại khoản 1 Điều này gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

bieu dien

 

Như vậy điều kiện đủ để được bảo hộ quyền tác giả đối với bài hát mà bạn đã sáng tác thì phải công bố tác phẩm lần đầu tiên ở Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào khác hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác.

Thứ hai, theo quy định tại khoản 2 điều 22 nghị định 100/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan thì công bố tác phẩm không bao gồm việc trình diễn một tác phẩm sân khấu, điện ảnh, âm nhạc; đọc trước công chúng một tác phẩm văn học; phát sóng tác phẩm văn học, nghệ thuật; trưng bày tác phẩm tạo hình; xây dựng công trình từ tác phẩm kiến trúc.

Có thể thấy rằng theo quy định này thì việc bạn biểu diễn bài hát trước đông người không được coi là công bố tác phẩm do vậy sẽ chưa đủ điều kiện để được bảo hộ quyền tác giả theo quy định tại điều 18, 19, 20 của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005.

Theo Luật Thái An