Sea Bank

Thế nào là một nhãn hiệu nổi tiếng?

Câu hỏi: Theo tôi được biết thì nếu một doanh nghiệp sở hữu một nhãn hiệu nổi tiếng thì có thể có những lợi thế rất lớn trong kinh doanh vậy thì các đặc điểm của nhãn hiệu nổi tiếng cũng như những tiêu chí để xác định một nhãn hiệu là nhãn hiệu nổi tiếng là gì?

Trả lời: 

Về đặc điểm của nhãn hiệu nổi tiếng:

Thứ nhất, nhãn hiệu nổi tiếng mang đầy đủ các đặc điểm của nhãn hiệu: mang tính chỉ dẫn thương mại; đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh, cạnh tranh và phát triển thị trường của một doanh nghiệp; dung để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau; được cấu thành bởi nhiều yếu tố khác nhau; dễ bị xâm phạm quyền sở hữu như hàng giả hàng nhái…

 Thứ hai, một nhãn hiệu nổi tiếng phải là một nhãn hiệu có tính phân biệt rất cao, thông qua một nhãn hiệu nổi tiếng, người tiêu dùng có thể phân biệt ngay loại hàng hóa dịch vụ mà nhãn hiệu đó được sử dụng.

Thứ ba, nhãn hiệu nổi tiếng thường có tính phổ biến cao, một nhãn hiệu nổi tiếng là một nhãn hiệu được biết đến ở nhiều khu vực địa lý khác nhau.

nhan hieu noi tieng

 

Thứ tư, nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng thường có giá trị kinh tế rất lớn, nó cấu thành một bộ phận tài sản quan trọng tỏng khối lượng tài sản của doanh nghiệp, trong thực tế một số doanh nghiệp còn có thể sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng của mình như một loại vốn để đưa vào các hoạt động đầu tư kinh doanh.

Thứ năm, nhãn hiệu nổi tiếng là đối tượng dễ bị xâm phạm, bởi nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu có tính phổ biến và giá trị thương mại cao, tiềm tàng khả năng bị xâm phạm quyền SHTT.

Về tiêu chí để đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:

Theo điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, nhãn hiệu được coi là nổi tiếng khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

“Điều 75. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:

1.Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;

2.Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;

3.Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;

4.Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;

5.Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

6.Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;

7.Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;

8.Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu".

Theo Luật Thái An