Vinamilk

Vì sao doanh nghiệp kém mặn mà đầu tư nhà ở xã hội cho thuê?

Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA), chính sách thuế hiện đang có xung đột khiến doanh nghiệp loay hoay trong việc đầu tư vào dự án nhà ở xã hội cho thuê.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Châu vừa ký văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết vướng mắc đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê.

Thời gian vừa qua, rất ít doanh nghiệp tư nhân đầu tư dự án nhà ở xã hội cho thuê vì vốn đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn lên đến 20 năm.

Theo HoREA thực tế đã có xung đột pháp luật khi áp dụng ưu đãi thuế suất thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê. Cụ thể Khoản 1.b, Điều 58 Luật Nhà ở về ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội đối với “trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán”.

Đồng thời Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2015/NĐ-CP, tại Khoản 2, Điều 9 quy định ưu đãi đối với “Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Nhưng tại Điểm q, Khoản 2, Điều 8, Luật Thuế giá trị gia tăng 2016 quy định mức thuế suất 5% với trường hợp bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở. Còn tại Khoản 2.b, Điều 13, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định: Áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật Nhà ở.

Dự án nhà ở xã hội cho thuê có số vốn đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn chậm. Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 17/10/2019, Tổng Cục Thuế có Văn bản 4216/TCT-TTHT phúc đáp Công ty Lê Thành về việc áp dụng thuế suất 5% thuế giá trị gia tăng và áp dụng thuế suất 10% thuế thu nhập doanh nghiệp, theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, mà không thực hiện “giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp” theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định 100/2015/NĐ-CP, đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê Lê Thành An Lạc, quận Bình Tân.

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 156, Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”, do Luật Thuế giá trị gia tăng 2016 và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2013 có hiệu lực pháp lý cao hơn Nghị định 100/2015/NĐ-CP nên việc hướng dẫn của Tổng Cục thuế là đúng pháp luật.

Như vậy việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thông qua việc giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định 100/2015/NĐ-CP không có giá trị.

Để giải quyết xung đột, vướng mắc nêu trên, HoREA đề nghị Tổng Cục Thuế, Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê Lê Thành An Lạc, quận Bình Tân, do Công ty Lê Thành làm chủ đầu tư, để ưu đãi và khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, nhất là các dự án nhà ở xã hội cho thuê.

Đồng thời, HoREA cũng đề nghị bổ sung nội dung: “Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp”, khi xem xét sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng 2016 và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2013, để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, để khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho thuê, Chính phủ quy định ưu đãi cho chủ đầu tư được giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nam Phương/Sở hữu trí tuệ