Giấc mơ sữa Việt Nam

Tỉnh Quảng Ninh: Công tác QLNN về sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả nổi bật có tính bước ngoặt

(SHTT) - Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước (QLNN) về sở hữu trí tuệ ở tỉnh Quảng Ninh được đánh giá có nhiều cố gắng và đạt kết quả nổi bật trong đó có nhiều kết quả có tính bước ngoặt.

quang-ninh-gioi-thieu-san-pham-ocop-o-ha-noi-1

Quảng Ninh chú trọng phát triển tài sản SHTT theo chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" - OCOP (ảnh: Vietnamnet). 

Công tác quản lý chủ động bám sát kế hoạch, đáp ứng yêu cầu của các cá nhân, doanh nghiệp, các ban ngành trên địa bàn. Một số kết quả cụ thể [1]:

1. Công tác tham mưu:

Công tác tham mưu xây dựng căn cứ pháp lý, tăng cường hoạt động QLNN được tập trung thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tham mưu xây dựng, góp ý ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động QLNN trên địa bàn tỉnh, đó là: Nghị quyết số 313/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 (hiện nay đang tiến hành Ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết), góp ý tham gia xây dựng dự án “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ” và văn bản “đề xuất cơ chế quản lý và cơ chế tài chính Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030” và Đề xuất tham gia xây dựng “Cơ chế quản lý và cơ chế tài chính Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030”.

2. Công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách và pháp luật về sở hữu trí tuệ:

Thông qua các kênh tuyên truyền như: tạp chí KHCN, các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, các hoạt động tuyên truyền về sở hữu trí tuệ được thực hiện thường xuyên, nhất là dịp kỷ niệm ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4).

Năm 2020, Sở KHCN đã tổ chức 01 lớp tập huấn sở hữu trí tuệ cho tổng số 100 học viên là cán bộ quản lý về sở hữu trí tuệ của các địa phương, chủ sở hữu các nhãn hiệu có gắn địa danh của tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, doanh nghiệp về các kiến thức cũng như các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp; giúp các ngành, doanh nghiệp có những nhận thức và định hướng đúng về vai trò của hoạt động sở hữu trí tuệ nói riêng và sở hữu trí tuệ nói chung đối với hoạt động quản lý của các ngành cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong xu thế hội nhập như hiện nay.

Với vai trò là cơ quan tham mưu QLNN về sở hữu trí tuệ trên địa bàn, Sở KHCN đã triển khai nhiều hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, tạo dựng, xác lập và phát triển tài sản trí tuệ nhằm mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh như tham mưu, trình UBND tỉnh xin phép sử dụng địa danh để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có gắn với địa danh cho 04 sản phẩm là thế mạnh của các địa phương là cam Vân Đồn; dầu sở, mật ong Bình  Liêu; nem chua Quảng Yên.

Sở KHCN đã tổ chức Đoàn công tác hướng dẫn trực tiếp các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện 13 huyện/ thị xã/ thành phố trực tiếp về đăng ký sở hữu công nghiệp, hướng dẫn cấp quyền sử dụng, duy trì kết quả các sản phẩm đã xây dựng nhãn hiệu theo chương trình xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản của tỉnh.

3. Công tác hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác lập, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp:

Sở KHCN Quảng ninh đã triển khai nhiều hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, tạo dựng, xác lập và phát triển tài sản trí tuệ nhằm mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh.

Năm 2020, Sở đã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp xây dựng hồ sơ xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho trên 150 lượt đối tượng trong đó có 03 hồ sơ đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích. Thông qua hoạt động xác lập quyền sở hữu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã có những hoạt động quảng bá, khuyếch trương, xây dựng thương hiệu mạnh.

Thực hiện Nghị quyết số 43 /2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về "Một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức trong hoạt động KH&CN" Sở KHCN đã hỗ trợ 02 đợt với tổng kinh phí là 510 triệu trong đó đợt 1 gồm 01 giải pháp hữu ích, 02 kiểu dáng công nghiệp, 12 nhãn hiệu) với tổng kinh phí 170 triệu đồng; đợt 2: 1 sáng chế, 1 giải pháp hữu ích, 01 giống cây trồng, 2 kiểu dáng công nghiệp, 19 nhãn hiệu với kinh phí 340 triệu đồng. Dự kiến đợt 3 sẽ hỗ trợ vào đầu năm 2021 với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng.

4. Xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:

Nhìn chung, trong năm qua công tác QLNN về khoa học và công nghệ đã được tăng cường, đặc biệt trong công tác thanh kiểm tra đối với lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Sở KHCN đã thường xuyên tổ chức các đợt thanh, kiểm tra việc thực thi pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo lĩnh vực được phân công quản lý. Qua đó, đã phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm pháp luật chuyên ngành về Sở hữu công nghiệp. Giai đoạn 2018-2020, phối hợp với Thanh tra sở xử lý 01 hồ sơ liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (đơn vị bị xâm phạm quyền là Công ty CP thiết kế và phát triển công nghệ xây dựng Span)

5. Công tác sáng kiến:

Nhằm tạo dựng và thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tế sản xuất kinh doanh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1851/QĐ-UBND "Về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh". Theo đó, từ 2007, Sở KHCN phối hợp tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh định kỳ 2 năm một lần. Đến nay đã tổ chức thành công 7 hội thi và đang triển khai Hội thi lần thứ 8 (2020-2021). Ngoài ra còn phối hợp tổ chức, tổng kết Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần 5 (2018-2019) và phát động cuộc thi lần thứ 6 (2019-2010) - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 6 được kéo dài gia hạn thời gian nhận hồ sơ do tình hình dịch bệnh Covid .

Song song việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Quảng Ninh còn tuyên truyền, vận động và tổ chức tốt cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn có các công trình khoa học công nghệ xuất sắc tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Trung Ương tổ chức.

Các cuộc thi đã  thu hút sự tham gia đông đảo các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân trong tỉnh từ đó động viên, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, các nhà sáng chế trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật; thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Quảng Ninh.

6. Thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ giai đoạn 2020-2030:

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định 1068/QĐ-TTg  ngày 22/8/2019 về Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu trình UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 27/4/2020 về Chiến lược Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2020-2021. Để Kế hoạch được triển khai có hiệu quả Sở đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-KHCN ngày 26/05/2020 về triển khai Kế hoạch số 72/Kh-UBND ngày 27/4/2020 về Chiến lược Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2020-2021 của UBND tỉnh.

Nhìn chung, thời gian qua, được sự quan tâm Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ, công tác QLNN về sở hữu trí tuệ trên địa bàn Quảng Ninh đã đạt được một kết quả nổi bật. Hệ thống thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn được triển khai cùng với Chương trình phối hợp tăng cường thực thi quyền SHTT trên địa bàn giữa các ngành trong hệ thống thực thi quyền SHTT của tỉnh Quảng ninh;  Hỗ trợ các doanh nghiệp tạo dựng và phát triển tài sản trí tuệ đạt kết quả khả quan. Qua đó, giúp tạo dựng một số thương hiệu hàng hoá đặc sản, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm của tỉnh đứng vững trên thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bước đầu tạo được được phong trào sáng tạo kỹ thuật và khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên, để tiếp tục đẩy mạnh công tác QLNN về sở hữu trí tuệ, địa phương kính đề nghị: các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và ban hành các cơ chế chính sách về quản lý và phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ; tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh về đào tạo nhân lực, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và kinh phí để xây dựng và quản lý các chương trình phát triển tài sản trí tuệ.

Phúc Huy

[1] Theo Báo cáo số 06/BC-SKHCN ngày 13/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh về Hoạt động QLNN về sở hữu trí tuệ năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh.